Turkey

Odense Waste Management Company Ltd.

Odense Atık Yönetim Şirketi, yaklaşık 190.000 kişinin yaşadığı Odense Belediyesi’ni kapsamı altına almaktadır. Sahip olduğu 100 yıllık köklü geçmişi ile birlikte, 1994 yılında bir belediye atık yönetim departmanından belediyenin sahibi olduğu bir limited şirkete dönüşüm yaşandı. Bu, tüm hizmetlerin kullanıcılar tarafından ödendiği bir kar amacı gütmeyen şirkettir.

Odense Atık Yönetim Şirketi, sınırlı bir şehirsel alanda ve tek bir örgütsel kurgu içerisinde geniş ölçekli ve iyi işlev gösteren katı atık yönetim faaliyetleri ve çözümleri sunmaktadır, örneğin:

  • 82.000 hanenin evsel atık, tehlikeli atık ve yeniden dönüştürülebilir kağıtlarının toplanması
  • 8 yerleşim yeri yeniden dönüşüm istasyonunun işletimi,
  • 1 endüstriyel yeniden dönüşüm istasyonu
  • Şişeler için yaklaşık 150 toplama konteyneri,
  • Özel atık yönetim firması ile işbirliği halinde endüstriyel atık için merkezi sıralama tesisinin işletimine katılım,
  • Toprak doldurma, sıralama, yeniden dönüşüm ve kompostlama faaliyetlerinin yürütüldüğü Odense Çevre Merkezi’nin yanısıra bir Formasyon Merkezinin işletimi
  • Eski Stige Adası çöp alanından toprak doldurma gaz çıkarımı, yaklaşık 5.000 haneye genel ağ üzerinden elektrik sağlama ve yaklaşık 900 haneye bölge ısıtma ağı üzerinden ısıtma sağlama
  • Deşarj filtre sıvıları takibi, toplaması ve muamelesi dahil olmak üzere, Stige Adası’ndaki eski çöp alanının kapatılması ve kapatma sonrası bakımı

Şirket dahilinde elde edilen bilgi birikiminin daha yapısal iletimi için büyüyen talebe yanıt olarak, Odense Atık Yönetimi Şirketi pek çok yıla yayılmış deneyimini ve öğrenilen dersleri esnek işletim ve bakım desteği kombinasyonlarına ve bunun yanında esnek modüler formasyon ve pratik hizmetlerine dönüştürmüştür. Bu hizmetler iyi kurulmuş olan katı atık yönetim teknolojileri ve bilgisinin pratik uygulamasına odaklanmaktadır.

For further information please look at the English web site.