Polish

Odense Waste Management Company Ltd.

Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Odense (Odense Waste Management Company) działa na terenie miasta Odense, obsługując około 190 000 mieszkańców. Utworzona ponad 100 lat temu, firma w 1994 roku przekształcona została z miejskiego oddziału oczyszczania w spółkę stanowiącą własność miasta. Jest ona organizacją non profit, gdzie za wszelkie usługi płacą użytkownicy.

Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Odense oferuje szeroki zakres solidnych, wysokiej jakości usług w zakresie oczyszczania oraz rozwiązań w ograniczonym obszarze miejskim w ramach jednej struktury organizacyjnej, w tym:

  • zbieranie odpadów z gospodarstw domowych, odpadów niebezpiecznych oraz makulatury nadającej się do przetwarzania z 82 000 gospodarstw domowych,
  • obsługę 8 miejscowych punktów zajmujących się przetwarzaniem odpadów,
  • 1 punkt przetwarzania odpadów przemysłowych
  • około 150 punktów zbierania butelek,
  • udział w działaniach centralnej jednostki zajmującej się sortowaniem odpadów w zakresie odpadów przemysłowych we współpracy z prywatną firmą zajmującą się odpadami,
  • obsługa Centrum Ochrony Środowiska w Odense (Odense Environmental Centre), na którą składa się składowanie odpadów, ich segregacja, recykling oraz działania związane z kompostowaniem, a także prowadzenie Centrum Szkoleniowego
  • wydobycie biogazu z dawnego wysypiska w Stige Island, dostarczenie energii elektrycznej poprzez sieć publiczną dla około 5000 gospodarstw domowych oraz energii cieplnej poprzez regionalną sieć ciepłowniczą dla około 900 gospodarstw domowych
  • zamknięcie i opieka nad dawnym wysypiskiem śmieci w Stige Island, w tym dokładne monitorowanie, zbieranie i obróbka odcieków.

W odpowiedzi na rosnące potrzeby w zakresie stworzenia bardziej usystematyzowanego propagowania nabytej wiedzy specjalistycznej w obrębie firmy, Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Odense przekształca swoje wieloletnie doświadczenie oraz nabytą wiedzę w dopasowane do indywidualnych potrzeb pakiety usług z zakresu obsługi, utrzymania i wsparcia oraz instrukcji, a także indywidualnie dobrane szkolenia modułowe i praktyki. Usługi te skoncentrowane są na praktycznym zastosowaniu powszechnie uznanych, solidnych technologii i wiedzy z zakresu oczyszczania.

For further information please look at the English web site.