Czeck

Odense Waste Management Company Ltd.

Společnost pro likvidaci odpadu v Odense působí v městě Odense, které má přibližně 190 000 obyvatel. Firma má již více než stoletou historii a v roce 1994 byla transformována z městského oddělení správy likvidace odpadu na společnost s ručením omezeným, kterou vlastní město. Jedná se o neziskovou společnost, jejíž uživatelé hradí všechny poskytované služby.

Společnost pro likvidaci odpadu v Odense nabízí různé dobře fungující aktivity a řešení pro likvidaci pevného odpadu v omezeném městském obvodu a v rámci jednoho organizačního uspořádání, jako například:

 • sběr domovního odpadu, nebezpečného odpadu a recyklovetelného papíru z 82 000 domácností,
 • provoz 8 rezidenčních recyklačních stanic
 • 1 průmyslová recyklační stanice
 • přibližně 150 sběrných míst na lahve,
 • účast na provozu centrálního třídicího provozu pro průmyslový odpad ve spolupráci se soukromou firmou na likvidaci odpadu,
 • provoz ekologického centra Odense, které provádí skládkování, třídění, recyklaci a kompostování – a navíc také školicí středisko

  Společnost pro likvidaci odpadu v Odense reagovala na rostoucí poptávku na strukturovanější šíření získaného know-how v rámci společnosti, a proto své roky zkušeností a znalostí upravila do přizpůsobivých balíků podpory provozu a údržby a do příruček pro přizpůsobivé modulární školení a praktické služby. Tyto služby se zaměřují na praktické uplatnění dobře zavedených technologií a znalostí na poli řízení pevného odpadu.

  For further information please look at the English web site.

 • odčerpávání skládkového plynu z bývalé skládky na Stige Island, zajišťování elektřiny prostřednictvím veřejné elektrické sítě pro přibližně 5000 domácností a dálkového vytápění přibližně 900 domácností
 • uzavření a sanace staré skládky na Stige Island, včetně pečlivého monitorování, sběru a neutralizace výluhů